Shahram Alidi

Shahram Alidi

2015

شهرام علیدی

فیلموگرافی

Shahram Alidi

contact me

یاداشت کارگردان - زمزمه با باد : وقتی مشغول فیلمبرداری این فیلم سینمایی "Sirta La Gal Ba" بودم خبرنگاری سئوالی از من کرد در رابطه با مغز قصه ی این فیلم که در سال ۱۹۸۸ که هزاران نفر از کردهای عراق را از روستاها به سمت بیابان های مرزی عربستان و اردن می بردند که در گورهای دسته جمعی به دور از چشم انسان های ورای مرزها، انسان های بشردوست در جهان و چشمان انسان دوست دوربین تو